Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


İSTANBUL KARDEŞLER DİŞ KLİNİĞİ

                                                                                 0549 347 4 347
   İSTANBUL                                                               0549 DİŞ 4 DİŞ   


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


            İMPLANT DİŞ

 

      Günümüzde implant diş tartışmasız olarak doğal dişlere en iyi alternatiftir.
     Geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken,
yüzünüzde doğal bir görünümü de beraberinde 
getirir.

           Bugün implantın, 21. yüzyılda üzerinde en çok çalışılacak olan diş tedavi şekli olduğu
anlaşılmaktadır. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı,
hasta
  ve hekim açısından başarılı sonuçlar verebilen bir diş tedavi şeklidir.

Başarılı implant  tedavisi için vazgeçilmez iki önkoşul vardır:

  • preoperatif muayenenin  iyi yapılması
  • preoperatif planlamanın iyi yapılması

Bu bölüm dental  implant yerleştirmek için gerçekleştirilen cerrahi müdahalelere değiniyor
olmasına rağmen, yukarıda bahsi geçen iki parametrenin önemi azımsanmamalı ve hasta
için en uygun sonucun elde edilmesindeki rolü takdir edilmelidir.
İmplant tedavisinin cerrahi aşaması altyapıyı çene kemiğinin içine veya üstüne yerleştirebilmek
ve protetik aşamayı kolaylaştırmak için gerçekleştirilen tüm işlemleri kapsar. İmplantların cerrahi yerleşimi, implant destekli restorasyonla sonlamın basamakların sadece bir adımıdır.
Bununla birlikte sonucun başarısı, altyapının kemiğe başarıyla tutunmasına bağlı olduğundan,
tüm sürecin kritik bir aşamasını teşkil eder. Cerrahi işlem gerçekleştirilmeden önce, hastanın kapsamlı bir planlama sürecinden geçirilerek, ağzındaki klinik durumun getirdiği sınırlılıkların yanı sıra greft gereksinimi ve uygun cerrahi müdahale şeklinin belirlenmesi son derece önemlidir.

Preoperatif Muayene

Cerrahi öncesi planlama; hastanın uyumluluk düzeyini, motivasyonunu ve dental farkındalığını belirlemeyi kolaylaştıran bir süreç içerir.
Bu aşama normalde, hastanın düşüncelerini ve dişlerin hangi sebeple ve ne kadar bir süre içinde kaybedildiğini de kapsayan iyi bir geçmiş hikâyesini alarak başlar. Buna ek olarak, başvuru sırasındaki düşüncelerine dair ayrıntılar ve beklentileri de öğrenilmelidir.

Bu aşamada dikkatli bir dental ve medikal hikâye de alınmalıdır.
Bu muayenede ağız içi ve ağız dışı değerlendirmeler gerçekleştirilir.

  • Ağız dışı muayenede yüze ait asimetriler, gülüş çizgisi ve varsa diğer normal dışı
    durumlar belirlenir.
  • Ağız içi muayene sistematik bir şekilde yumuşak dokuların, periodonsiyumun (oral hijyenin,
    dişeti sağlığının ve sondalama derinliklerinin değerlendirilmesini içerir), dişlerin (dişlerin
    durumu restorasyonlu veya değil, herhangi bir yer değiştirme

veya uzama ve konum), oklüzyonun ve varsa protezlerin değerlendirilmesini içerir. Muayene kayıp diş bölgelerini de kapsamalı, var olan mesafe ve boşlukla gingival dokuların ilişkisi de göz önüne alınmalıdır. Bu gerçekleştirildikten sonra dental ( panoromik görüntüleme) ve perapikal görüntüleri de içeren radyografiler alınır.

Bu tedavi öncesi değerlendirme sonunda, hastanın implant tedavisine uygun olup olmadığına dair bilginin edinilmiş olması gerekir. Kalan dişlerin prognozunu da içeren bir ayırıcı
tanı yapılır ve başlangıç tedavi planlaması yapılır. Bu plan sırasında herhangi bir hastalık veya anormal bulgu, implant tedavi planlaması öncesi değerlendirilmelidir. Bu aşama
süresince şüpheli ve kötü prognozlu dişler belirlenir ve planlama üzerindeki etkilerine göre koruma veya çekim kararı verilir. İmplant tedavisi için sorun yaratma olasılığı olan
dişler için çekim kararı verilmeli ve bunun gerekçesi hastaya net olarak anlatılmalıdır.

İMPLANT TEDAVİ ÖNCESİ UYGULAMA


Kayıp dişlerin telafisini içeren her planlama diş seviyesinden başlamalıdır. Bu demektir ki;
yerine konacak dişlerin son ve istenen pozisyonu, implantın cerrahi yerleşiminin planlaması
yapılmadan önce belirlenmelidir. Bu konum genellikle tedavi öncesi mum modelaj ile
belirlenir . Wax-up, bir rehber aracılığıyla radyolojik değerlendirme ve cerrahi işlem
için diş pozisyonunu aktarmak amacıyla kullanılır. İmplantın cerrahi yerleşimi, protez
açısından yönlendirilmiş bir tedavi planı ile belirlenmelidir. Böylece, implant yerleşimi
için düşünülen bölgedeki kemiğin miktarı ve implant yerleşimi 3ncesi veya cerrahi
sırasında greft konulmasına gerek olup olmadığı da belirlenmiş olur. Protezle yönlendirilen
bu tedavi planı, cerrahın implantı restorasyona göre doğru konumlandırmasına ve
cerrahi sırasında karşılaşılabilecek sınırlılıkları belirlenmesine olanak tanır.
Protetik yönlendirmeli tedavi planı son derece önemli olmasına rağmen, hastanın olarak
cerrahi bir aşama içeren implant tedavisine uygunluğunun değerlendirilmesi de önemlidir.

 

                                   İLETİŞİM

                   E-Mail : estetik.dentist@gmail.com

                   Telefon : 0 549 347 4 347

                                  0 212 661 69 79

                                   Misyonumuz

                Koruyucu dişhekimliği hizmetini artırmak. Sürekli egitim,ölçme ve iyileştirme
       yöntemlerini kullanarak devamlı gelişmeyi ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve
       işletim sistemi olmalıdır. Hastalara her türlü yenilik teknolojik gelişmelerden
       faydalanma imkanı sunulmalıdır.Ayrıca meslek ilke ve ahlakına bağlı, dürüst ve
       güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunulmalıdır.

         Vizyonumuz

               Kliğimizde hizmet kalitesinin sürekliliği ve koşulsuz hasta memnuniyeti ön
       koşuldur. Hizmet kalitesini sağlamak için diş hekimliğinde kanıtlanmış tüm
       teknolojileri kullanmaktayız. İnsan sağlığı için olmazsa olmazlardan olan
       sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları dikkatli uygulanmaktadır. İnsan
       ilişkilerinde sıcaklık,samimiyet ve güvenin korunduğu güler yüzlü ve çağdaş  hizmet anlayışı sürdürülmektedir.


               Bu web sitesi Dental İmplantlar ve İmplant destekli üst protez restorasyonları hakkında temel bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İmplant diş fiyatları,İmplant ,İmplant Diş, İmplant diş fiyatları, İmplant diş kaplama istanbul, İmplant diş bakırköy, İmplant diş fiyatı,

 

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2007-2013 © Tüm Hakları saklıdır.